Lämna klagomål


Certifierad E-handels krav finns att läsa här

Ange URL (www adress) till den e-handel du vill kontrollera.

www.exempel är en Certifierad E-handel


Certifikat www.exempel

www.exempel
och dess ansvariga företag
Exempel AB

uppfyller idag kraven för Certifierad E-handel fastställda av Nordisk E-handelscertifiering.

 • Företagsnamn: Exempel AB
 • Land: Sverige
 • Organisationsnummer: 550000-0000
 • Telefonnummer: 08-55801483
 • E-postadress: kontakt ehandelscertifiering se
 • Postadress: Box 12116, 10223 Stockholm
 •  
 • Företaget är inte på ekonomiskt obestånd.
 • Företaget har ej ansökt om / är ej försatt i konkurs.
 • Inga allvarliga klagomål från kunder finns olösta.
 • E-handeln nyttjar kryptering där känsliga betaluppgifter skickas.
 • E-handeln har antagit en personuppgifts och anti-spam policy.

Lämna klagomål

Vad innebär det att www.exempel är en Certifierad E-handel?


Se vår korta introduktionsfilm till Certifierad E-handel nedan. Filmen är cirka 1 minut lång.

Hur fungerar det?


En Certifierad E-handel märks med denna kvalitetsstämpel:

När du håller muspekaren över märkningen eller trycker med fingret på en touch-skärm visas en pratbubbla (pop-up) med ytterligare information om e-handeln. Klicka på märkningen för att se certifikatet och bekräfta dess äkthet direkt hos oss.

Med hjälp av återkoppling från kunder i Certifierade e-butiker kan endast de e-butiker som inte har missnöjda kunder upprätthålla en certifiering. Det är i praktiken omöjligt för en e-handel att upprätthålla certifieringen löpande om de missköter sina åtaganden mot kunder.

Certifieringen är en färskvara och vi följer löpande upp klagomål från kunder och övriga krav för att säkerställa att alla Certifierade E-handlare är pålitliga och trygga att handla i. Märkningen kan tas bort från e-butiken av oss med omedelvar verkan.

Certifierd E-handel Krav


För godkänd certifiering skall krav och regler enligt nedan uppfyllas. Certifieraren kan medge undantag vid speciella tillfällen.

Företaget;

 • Skall vara registrerat i Sverige, Norge eller Danmark.
 • Får ej ha ansökt om eller vara försatt i konkurs.
 • Får ej vara på ekonomiskt obestånd.
 • Får ej ha bytt merparten av styrelsen under den senaste 6 månadersperioden.

Siten;

 • Ska nyttja kryptering där känsliga betaluppgifter skickas eller visas.
 • Ska presentera en personuppgifts och anti-spam policy för kunden.

Certifiering kan återkallas om Nordisk E-handelscertifiering eller certifierare anser att företaget/siten;

 • Ej uppfyller samtliga krav ovan.
 • Ej fullföljer kundlöften.
 • Ej åtgärdar allvarliga kundklagomål.
 • Ej svarar på kommunikation inom rimlig tid.
 • Lämnar ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande.
 • Skickar nyhetsbrev eller liknande trots att kunden avregistrerat sig från detta.
 • Ej har täckning för påståenden i marknadsföring.
 • Presenterar förvirrande prisuppgifter eller produkt/tjänstebeskrivningar.
 • Har oreglerade skulder relaterade till certifieringen.
 • Visar fasta bilder på märkningen eller märkning som inte är länkad till butikens certifikat hos oss.
 • Bryter mot Svensk, Norsk eller Dansk lag (respektive)