Certifierad E-handel www.gbp.se och dess ansvariga företag GBP Ergonomics AB uppfyller idag kraven för Certifierad E-handel fastställda av Nordisk E-handelscertifiering.
  • Företaget är inte på ekonomiskt obestånd.
  • Inga allvarliga klagomål från kunder finns olösta.
  • E-handeln nyttjar kryptering där känsliga betaluppgifter skickas.
  • E-handeln har antagit en personuppgifts och anti-spam policy.
Klicka för att se certifikatet. Om du anser företaget/sajten ej lever upp till dessa krav kan du även lämna ett klagomål här.