10 år
2007 - 2017

Ansökan om Certifierad E-handel


Välkommen att ta nästa steg till en framgångsrik e-handel med oss och över 700 andra Certifierade E-handlare!

Prova kostnadsfritt i en hel månad!

Om ni anser att Certifieringen inte gynnar era affärer kan ni säga upp er när som helst under första månaden utan att det innebär någon kostnad.

Erbjud era kunder ett köpskydd och visa upp att ni är en Certifierad E-handel under övervakning av en oberoende tredje part, Nordisk E-handelcertifiering!

Låt oss skryta om er!

För e-handelskonsumenter innebär certifieringen en trygghet, som får denne att lägga sin order hos just er. Som e-handsbutik innebär denna kvalitetsmärkning ett ökat kundförtroende och därmed ordrar.

Certifierad E-handel kostar 249kr SEK/månad

Kraven för certifiering finns att läsa här.

Uppfyller ni inte alla krav för certifiering hjälper vi er kostnadsfritt med de ändringar som krävs, så långt vi kan.

Ansökan om Certifierad E-handel


Även nystartade e-butiker kan ansöka. Ange eventuell temporär adresss där vi redan nu kan titta på e-butik tillsammans med er framtida adress, om den ännu inte är publicerad.

Ange URL (www-adress) till den e-butik ansökan avser.
Välj det språk ni föredrar i kommunikationen med oss.


För och efternamn.
Ange en annan e-postadress än den ovan.

Jag accepterar villkoren

Jag accepterar villkoren nedan för tjänsten Certifierad E-handel.

Captcha kod

Upprepa koden i bilden här intill.

Villkor för Certifierad E-handel


Certifierad E-handel kostar 0kr SEK under första månaden, därefter 249kr SEK/månad. Uppsägningstid tillämpas inte under första månaden, därefter tre kalendermånader. Betalningsvillkor faktura 30 dagar. Priser angivna exklusive moms. Fakturapåminnelseavgift 40kr SEK. Ni får betalningsalternativ för 1, 3, 6 och 12 månaders förskottsbetalning. För giltig uppsägning ska certifieringen vara borttagen från er sajt före avtalstidens slut. Uppsägning ska ske skriftligt genom post eller e-post och bekräftas med e-post. I de fall certifieraren bedömer det nodvändigt att enligt fastställt regelverk återkalla certifieringen, har det certifierade företaget ingen rätt till ersättning eller annan kompensation annat än för återbetalning av eventuella förinbetalda månadsavgifter. Det certifierade företaget åtar sig även att hålla certifieraren skadelös från anspråk från tredje part som relaterar till certifieringen. Avtalspart är Bit Security AB, orgnr 556647-4259.

Krav för Certifierad E-handel


För godkänd certifiering skall krav och regler enligt nedan uppfyllas. Certifieraren kan medge undantag vid speciella tillfällen.

Företaget...

 • Skall vara registrerat i Sverige, Norge eller Danmark.
 • Får ej ha ansökt om eller vara försatt i konkurs.
 • Får ej vara på ekonomiskt obestånd.
 • Får ej ha bytt merparten av styrelsen under den senaste 6 månadersperioden.

Sajten...

 • Ska nyttja kryptering där känsliga betaluppgifter skickas eller visas.
 • Ska presentera en personuppgifts och anti-spam policy för kunden.

Certifiering kan återkallas om Nordisk E-handelscertifiering eller certifierare anser att företaget/sajten...

 • Ej uppfyller samtliga krav ovan.
 • Ej fullföljer kundlöften.
 • Ej åtgärdar allvarliga kundklagomål.
 • Ej svarar på kommunikation inom rimlig tid.
 • Lämnar ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande.
 • Skickar nyhetsbrev eller liknande trots att kunden avregistrerat sig från detta.
 • Ej har täckning för påståenden i marknadsföring.
 • Presenterar förvirrande prisuppgifter eller produkt/tjänstebeskrivningar.
 • Har oreglerade skulder relaterade till certifieringen.
 • Visar fasta bilder på märkningen eller märkning som inte är länkad till butikens certifikat hos oss.
 • Bryter mot Svensk, Norsk eller Dansk lag (respektive)