kostnadsfri
provmånad

Ansökan om Certifierad E-handel


Välkommen att ta nästa steg till en framgångsrik e-handel med oss och över 700 andra Certifierade E-handlare! Certifieringen innebär en trygghet som får era besökare att lägga sin order hos just er.

Kostnadsfri ansökan och provmånad!

Ni kan säga upp er när som helst under första månaden utan att det innebär någon kostnad, om ni anser att Certifieringen inte gynnar era affärer.

Därefter 299kr SEK/månad

  • Svar på er ansökan tar cirka 3 arbetsdagar.
  • Uppfyller ni inte alla krav hjälper vi er kostnadsfritt med de ändringar som krävs.
  • Om er butik inte är lanserad ännu, ange också eventuell temporär adress där vi kan se er sajt tillfälligt.
  • Märkning på svenska, norska, danska, finska, tyska och engelska ingår.
 
Ange URL (www-adress) till den e-butik ansökan avser.
För och efternamn.
Jag accepterar villkoren

Jag accepterar villkoren nedan för tjänsten Certifierad E-handel.

Captcha kod

Upprepa koden i bilden här intill.

Villkor för Certifierad E-handel


Certifierad E-handel kostar 0kr SEK under första månaden, därefter 299kr SEK/månad. Uppsägningstid tillämpas inte under första månaden, därefter tre kalendermånader. Betalningsvillkor faktura 30 dagar. Priser angivna exklusive moms. Fakturapåminnelseavgift 60kr SEK. Ni får betalningsalternativ för 3, 6 och 12 månaders förskottsbetalning. För giltig uppsägning ska certifieringen vara borttagen från er sajt före avtalstidens slut. Uppsägning ska ske skriftligt genom post eller e-post och bekräftas med e-post. I de fall certifieraren bedömer det nodvändigt att enligt fastställt regelverk återkalla certifieringen, har det certifierade företaget ingen rätt till ersättning eller annan kompensation annat än för återbetalning av eventuella förinbetalda månadsavgifter. Det certifierade företaget åtar sig även att hålla certifieraren skadelös från anspråk från tredje part som relaterar till certifieringen. Avtalspart är Bit Security AB, orgnr 556647-4259.