Svenska Svenska    English English   

» Arbetar för en säker e-handel


» Skyddar e-handelskonsumenter


» Prövar, certifierar och följer upp e-butiker


» Nu fler än 700 Certifierade E-handlare


OM OSS | VARFÖR CERTIFIERING? | CERTIFIERING/KRAV | FÖR KONSUMENTEN | NYHETER
ANSÖK OM CERTIFIERING | STADGAR | BLI MEDLEM | REFERENSER | RAPPORT | KONTAKT
klicka här för pris, kostnadsfri certifiering och provmånad
 
Historik
Rådet för E-handelscertifiering grundades 2007 för att erbjuda Sveriges första e handels-certifiering och har alltsedan dess varit både stilbildande och pådrivande för certifieringar för näthandel.

Antal Certifierade E-handlare genom åren:
   
Hur fungerar det?
E-butiker/Företag som är godkända enligt Certifierad E-handel kvalitetsmärks med denna symbol.

Märkningen visar att de krav som certifierad e-handel kräver uppfylls kontinuerligt. Datumet i märkningen avser det datum då alla kontroller passerades senast.

En butik som inte uppfyller kraven eller får återkommande eller allvarliga klagomål får sin certifiering återkallad. På så sätt säkerställs för konsumenten att en Certifierad E-handel är trygg att handla i så länge de ser märkningen samt rapporten som visas då man klickar på densamma.

 

Introduktion till Certifierad E-handel

 
Syfte
Rådet för E-handelscertifiering har som sitt syfte att verka för en så säker och trygg e-handel som möjligt för konsumenter av tjänster och varor på Internet Detta gör vi främst genom en av föreningen utarbetad kvalitetsmärkning för ehandlare och webbutiker.

Krav för Certifierad E-handel
Föreningen tar fram och underhåller en oberoende kravstandard för Internet-butiker för att underlätta för allmänhet och kunder att bedöma hur trygg och tillförlitlig användningen av e-handelslösningen är. Detta gäller både webshopens IT-säkerhet och hur företaget bakom webshopen sköts för att klassas som seriös, trygg och pålitlig. Föreningen utser och godkänner de parter som har rätt att certifiera enligt fastställt regelverk.

Organisation
Organisationsformen är idéell förening. Organisationsnummer 802439-2253.
   
Märkningen kan tas bort (återkallas) från e butiken direkt av certifieraren, vilket innebär att konsumenten vid varje köptillfälle - utan att behöva lämna e-butiken - kan se att en tredje obreroende part intygar att certifieringskraven är uppfyllda.

Mellan 2007 - 2012 har sammanlagt fler än 150 certifieringar återkallats och ansökningar avslagits.

Alla kan bidra
Genom att vi är en öppen idéell förening, kan alla som vill bidra till vårt syfte och att ge e-handeln får en positiv utveckling i Sverige. Vi är fristående från både traditionella branschorganisationer och andra särintressen.


 
IT and information security services
 
Key Broker - Sökannonseringstjänster
Starweb - e-handelslösningar
 
Sveawebpay - Betallösningar
 
Rådet för E-handelscertifiering i Sverige
Adress: Box 12116, 102 23 Stockholm | Epost: kontaktehandelscertifiering.se
integritetspolicy