Certifierad E-handel

Kvalitetsmärkningen för E-handel


Certifierad E-handel är en kvalitetsmärkning för e-handelsbutiker. Certifieringen sker enligt det regelverk som utarbetats sedan år 2007 av Nordisk E-handelscertifiering. För närvarande är fler än 700 st e-handelsbutiker i Norden (Sverige, Norge, Danmark) certifierade.

Kontrollera E-butik

Ansök om Certifierad E-handel

Introduktion till Certifierad E-handel


Se vår korta introduktionsfilm om hur vi bidrar till en säker och trygg e-handel i Norden. Filmen är cirka 1 minut lång.

Hur fungerar det?


En Certifierad E-handel märks med denna kvalitetsstämpel:

certifierad ehandel

När du håller muspekaren över märkningen eller trycker med fingret på en touch-skärm visas en pratbubbla (pop-up) med ytterligare information om e-handeln. Klicka på märkningen för att se certifikatet och bekräfta dess äkthet direkt hos oss.

Med hjälp av återkoppling från kunder i Certifierade e-butiker kan endast de e-butiker som inte har missnöjda kunder upprätthålla en certifiering. Det är i praktiken omöjligt för en e-handel att upprätthålla certifieringen löpande om de missköter sina åtaganden mot kunder.

Certifieringen är en färskvara och vi följer löpande upp klagomål från kunder och övriga krav för att säkerställa att alla Certifierade E-handlare är pålitliga och trygga att handla i. Märkningen kan tas bort från e-butiken av oss med omedelvar verkan.

Märkningen kan visas på Svenska, Norska, Danska, Finska, Tyska och Engelska.

certifierad ehandel
Svenska
certifierad ehandel
Norska
certifierad ehandel
Danska
certifierad ehandel
Finska
certifierad ehandel
Tyska
certifierad ehandel
Engelska

62%


62% uppger att om butiken har en certifiering är en viktig egenskap när de beslutar vilken webbutik de ska handla från.

Källa: E-barometern Årsrapport 2015, HUI research.

Certifierad E-handels Köpskydd


Vi känner oss så trygga i vår bedömning av en Certifierad E-handel att vi erbjuder alla konsumenter som handlar i dessa e-butiker ett köpskydd. Köpskyddet innebär att kunden kompenseras om något går fel. Köpskyddet gäller upp till 10000kr per köp, ingår automatiskt och är gratis!

Som konsument kan du från varje certifierad butik skicka in klagomål till oss. Vi hjälper dig att få rättelse i sammarbete med e-handlaren. Vårt fokus är nöjda konsumenter och e-handlare. Vi lyckas nästan alltid reda ut klagomål till båda parters belåtenhet.

Du kanske inte fått de varor du beställt, eller på utlovad tid. Det kan också vara fel på varan, eller du får problem med att få kontakt med e-butiken. Vi medlar dagligen mellan konsumenter och e-handlare. De allra flesta klagomål är enklare missförstånd som reds ut redan samma dag.

Om detta inte lyckas utlöses vårt köpskydd och ger dig pengarna tillbaka upp till 10000kr. Läs mer om villkoren.

Nyheter


2015-09-01 - "Rådet för E-handelscertifiering" blir "Nordisk E-handelscertifiering". Certifieringen anpassas för hela norden, precis som måna av våra kunders e-butiker! Vi tar nu emot ansökningar från Norge, Danmark och Sverige. Märkning och certifikat finns nu på Norska, Danska, Svenska samt Engelska.

Pressmeddelande - Nordisk E-handelscertifiering

2015-09-02 - Vi inför ett köpskydd för alla som handlar i Certifierade e-butiker. Köpskyddet innebär att köparen får tillbaka pengarna om något går fel. Köpskyddet gäller upp till 10 000 kronor per köp, ingår automatiskt och är gratis.

Pressmeddelande - Köpskydd

Bli en Certifierad E-handel idag!


Välkommen att ta nästa steg till en framgångsrik e-handel med oss och över 700 andra Certifierade E-handlare!

För konsumenter innebär certifieringen en trygghet, som får denne att lägga sin order hos just er. Som e-handlare innebär denna kvalitetsmärkning ett ökat kundförtroende och därmed ordrar.

Erbjud era kunder ett köpskydd och visa upp att ni är en Certifierad E-handel under övervakning av en oberoende tredje part, Nordisk E-handelcertifiering!

Låt oss skryta om er!

Ansök om Certifierad E-handel

Prova Kostnadsfritt!

37%


37% av alla e-shoppare anser att det som spelar mest roll för förtroendet är om e-butiken är certifierad.

Källa: TNS/SIFO undersökning

Statistik


Certifierade E-handlare


Är ni en Certifierad E-handel och vill synas här? Kontakta oss.

Krav för Certifierd E-handel


För godkänd certifiering skall krav och regler enligt nedan uppfyllas. Certifieraren kan medge undantag vid speciella tillfällen.

Företaget;

 • Skall vara registrerat i Sverige, Norge eller Danmark.
 • Får ej ha ansökt om eller vara försatt i konkurs.
 • Får ej vara på ekonomiskt obestånd.
 • Får ej ha bytt merparten av styrelsen under den senaste 6 månadersperioden.

Siten;

 • Ska nyttja kryptering där känsliga betaluppgifter skickas eller visas.
 • Ska presentera en personuppgifts och anti-spam policy för kunden.

Certifiering kan återkallas om Nordisk E-handelscertifiering eller certifierare anser att företaget/siten;

 • Ej uppfyller samtliga krav ovan.
 • Ej fullföljer kundlöften.
 • Ej åtgärdar allvarliga kundklagomål.
 • Ej svarar på kommunikation inom rimlig tid.
 • Lämnar ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande.
 • Skickar nyhetsbrev eller liknande trots att kunden avregistrerat sig från detta.
 • Ej har täckning för påståenden i marknadsföring.
 • Presenterar förvirrande prisuppgifter eller produkt/tjänstebeskrivningar.
 • Har oreglerade skulder relaterade till certifieringen.
 • Visar fasta bilder på märkningen eller märkning som inte är länkad till butikens certifikat hos oss.
 • Bryter mot Svensk, Norsk eller Dansk lag (respektive)