10 år
2007 - 2017

Lämna klagomål


Certifierad E-handels krav finns att läsa här

Ange URL (www adress) till den e-handel du vill kontrollera.

www.exempel är en Certifierad E-handel


Certifikat www.exempel

certifierad ehandel

www.exempel
och dess ansvariga företag
Example AB

uppfyller idag kraven för Certifierad E-handel fastställda av Nordisk E-handelscertifiering.

 • Företagsnamn: Example AB
 • Land: Sverige
 • Organisationsnummer: 550000-XXXX
 • Telefonnummer: 08-55801483
 • E-postadress: kontaktehandelscertifiering.se
 • Postadress: Box 12116, 10223 Stockholm
 •  
 • Företaget är inte på ekonomiskt obestånd.
 • Företaget har ej ansökt om / är ej försatt i konkurs.
 • Inga allvarliga klagomål från kunder finns olösta.
 • E-handeln nyttjar kryptering där känsliga betaluppgifter skickas.
 • E-handeln har antagit en personuppgifts och anti-spam policy.
 • E-handeln har ett köpskydd via Nordisk E-handelscertifiering.

Lämna klagomål

Vad innebär det att www.exempel är en Certifierad E-handel?


Se hur vi bidrar till en trygg e-handel genom stärkt förtroende mellan kunder och butiker.

Hur fungerar det?


Du kan känna dig säker när du handlar i en Certifierad E-handel! Alla Certifierade butiker uppfyller våra krav och övervakas av oss. Det ingår också ett köpskydd för alla köp i Certifierade butiker.

I en Certifierad E-handel ser du den här märkningen:

certifierad ehandel

Håll muspekaren över märkningen eller tryck med fingret på en touch-skärm för att visa en panel med ytterligare information om butiken. Klicka på märkningen, eller tryck med fingret igen, för att se Certifikatet på vår sajt som bekräftar att butiken är Certifierad av oss.

Certifieringen är en färskvara och vi följer löpande upp alla krav. Med hjälp av klagomål från kunder i Certifierade butiker kan bara de butiker som inte har missnöjda kunder ha kvar sin Certifiering. Märkningen kan tas bort från butiken av oss med omedelvar verkan. På så sätt vet du att du kan lita på en butik som är en Certifierad E-handel.


Märkningen kan visas på Svenska, Norska, Danska, Finska, Tyska och Engelska.

certifierad ehandel
Svenska
certifierad ehandel
Norska
certifierad ehandel
Danska
certifierad ehandel
Finska
certifierad ehandel
Tyska
certifierad ehandel
Engelska

Krav för Certifierad E-handel


För godkänd certifiering skall krav och regler enligt nedan uppfyllas. Certifieraren kan medge undantag vid speciella tillfällen.

Företaget...

 • Skall vara registrerat i Sverige, Norge eller Danmark.
 • Får ej ha ansökt om eller vara försatt i konkurs.
 • Får ej vara på ekonomiskt obestånd.
 • Får ej ha bytt merparten av styrelsen under den senaste 6 månadersperioden.

Sajten...

 • Ska nyttja kryptering där känsliga betaluppgifter skickas eller visas.
 • Ska presentera en personuppgifts och anti-spam policy för kunden.

Certifiering kan återkallas om Nordisk E-handelscertifiering eller certifierare anser att företaget/sajten...

 • Ej uppfyller samtliga krav ovan.
 • Ej fullföljer kundlöften.
 • Ej åtgärdar allvarliga kundklagomål.
 • Ej svarar på kommunikation inom rimlig tid.
 • Lämnar ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande.
 • Skickar nyhetsbrev eller liknande trots att kunden avregistrerat sig från detta.
 • Ej har täckning för påståenden i marknadsföring.
 • Presenterar förvirrande prisuppgifter eller produkt/tjänstebeskrivningar.
 • Har oreglerade skulder relaterade till certifieringen.
 • Visar fasta bilder på märkningen eller märkning som inte är länkad till butikens certifikat hos oss.
 • Bryter mot Svensk, Norsk eller Dansk lag (respektive)